Home » صورت پرماجرا by ناهید مهدوی‌اصل
صورت پرماجرا ناهید مهدوی‌اصل

صورت پرماجرا

ناهید مهدوی‌اصل

Published 2003
ISBN :
24 pages
Enter the sum

 About the Book 

دماغ یک صورت سرما خورد و چون نمیتوانست بویی حس کند از این موضوع خوشحال نبود.چشمها پر ازاشک شد و دهان به عطسه افتاد .بعد از این موضوع تمام اعضای بدن تصمیم گرفتند که به دماغ کمک کنند.