Home » شناسائی و شکار جاسوس by پيتر رايت
شناسائی و شکار جاسوس پيتر رايت

شناسائی و شکار جاسوس

پيتر رايت

Published
ISBN :
624 pages
Enter the sum

 About the Book 

« شناسایی و شكار جاسوس» كتابی است واقعی، افشاگر و بدون تعارف درباره كار جاسوسی و ضد جاسوسی جهان غرب چنان كه هست، نه آن چنان كه در فیلمها و داستانها تصویر میشود. موضوع فعالیتهای ضد جاسوسی انگلستان و جهان غرب علیه جاسوسان و نفوذیهای شوروی سابق و اروپایMore« شناسایی و شكار جاسوس» كتابی است واقعی، افشاگر و بدون تعارف درباره كار جاسوسی و ضد جاسوسی جهان غرب چنان كه هست،‌ نه آن چنان كه در فیلمها و داستانها تصویر می‌شود. موضوع فعالیتهای ضد جاسوسی انگلستان و جهان غرب علیه جاسوسان و نفوذی‌های شوروی سابق و اروپای شرقی وابسته به شوروی در سازمانهای اطلاعاتی غرب، بخش اصلی كتاب را تشكیل می‌دهد و ضمن آن تلاشهای وقفه ناپذیر و سرسختانه سرویس مخفی انگلستان برای شناسایی و به دام انداختن جاسوسان شرق كه در موارد متعدد نیز با شكست و خفت و آبروریزی روبرو شده، تشریح می‌شود. از جمله مطالب جالب توجه كتاب تشریح چگونگی كارهای مختلف جاسوسی مانند نفوذ به سفارتخانه‌های دوست و دشمن و استراق سمع الكترونیك، شكستن رمزها و «امور مرطوب» یعنی قتل و ترور افراد است كه بسیار دقیق،‌ با خونسردی و بیرحمانه صورت می‌گرفته‌ است. خواننده در سطور این كتاب از حوادث عجیبی آگاه می‌شود كه نویسنده در طول بیش از بیست سال فعالیت برای سرویس اطلاعاتی انگلستان شاهد بوده است.